Kỹ thuật đầu tư

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

Mục tiêu của trang này là tạo cơ sở kiến thức phù hợp có thể trả lời các câu hỏi liên quan tới Odoo.

Do vậy những người dùng kinh nghiệm của trang đều có thể chỉnh sửa câu hỏi và câu trả lời giống như các trang wiki để tăng chất lượng nói chung của nội dung kiến thức cơ sở. Những đặc quyền này được cấp theo mức điểm karma: bạn sẽ có quyền này khi có đủ điểm karma.

Cho dù cách thức này không hợp với bạn, xin vui lòng tôn trọng cộng đồng.

5 vote lên, thêm bình luận
50 vote xuống
30 thêm liên kết, tải lên tệp
750 tiểu sử của bạn sẽ có thể xem ở tooltip
50 xóa bình luận của chính bạn
100 gắn cờ phản cảm, đóng câu hỏi của chính mình
300 chỉnh sửa bất kỳ bài đăng nào, xem các cờ phản cảm
500 chấp nhận câu trả lời
500 xóa bất kỳ bình luận
500 đóng bất kỳ bài đăng
1.000 xóa bất kỳ câu hỏi hoặc câu trả lời